Podmínky používání

1. Úvodní ustanovení

CALL, spol. s r. o., se sídlem Lucemburská 2434/17, identifikační číslo: 411 95 795, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 4691 (dále jen „CALL“ nebo také „my“ a podobné výrazy) poskytuje tuto webovou službu a informace uvedené na těchto webových stránkách, tak jak je uvedeno v těchto podmínkách používání služby NAČTI.MĚ (dále jen „podmínky používání“).

CALL mohou aktualizovat tyto podmínky používání na základě vlastního uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění zveřejněním nové verze na nacti.me/podminky-pouzivani. V okamžiku, kdy se zaregistrujete a pokaždé, když budete využívat NAČTI.MĚ potvrzujete souhlas s aktuálním zněním podmínek. Pokud nesouhlasíte s jakýmkoliv bodem podmínek pouzivani, nepoužívejte službu NAČTI.MĚ a kontakt na info (at) nacti.me.

Všechny nové funkce, které rozšiřují nebo zvyšují stávající služby NAČTI.MĚ, podléhají těmto podmínkám používání.

2. Služba

NAČTI.MĚ je služba, která umožňuje zaregistrovaným uživatelům spravovat své NFC tagy nebo QR kódy prostřednictvím webového rozhraní. Zaregistrovaní uživatelé mohou generovat zkrácené adresy (dále jen „zkratky“ ) pro použití v NFC tazích nebo v QR kódech, tento QR kód lze prostřednictvím aplikace také vygenerovat.

Adresy skrývající se za zkrácenými adresami vytváří každý uživatel na svou vlastní odpovědnost. Pokud je u zkratky zjištěno porušení podmínek používání z bodu 3. zkracovaný obsah, je v kompetenících CALL tyto zkratky vymazat.

Nakládání s osobními údaji podléhá podmínkám používání v bodě 4. ochrana soukromí

3. Zkracovaný obsah

CALL si vyhrazuje právo vymazat zkratku, která odkazuje na stránky spadající do následujících kritérií:

  • stránky porušující zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  • stránky vytvořené za účelem získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.).
  • stránky porušující zákony státu nebo vládní společnosti.

4. Ochrana soukromí

Podmínky upravující soukromí uživatele při používání služby NAČTI.MĚ jsou k nalezení na adrese nacti.me/ochrana-soukromi.

Přihlásit se
×
Registrovat se
×